SASTANKOM PARTNERA U PORTUGALU OTPOČEO PROJEKAT KETRING USLUGA

 

Prvi sastanak partnera u okviru projekta „Ketering usluga“ održan je od 04-06. decembra 2019. godine u Barcelosu (Portugal). Tokom sastanka partneri su se bliže upoznali sa aktivnostima na projektu, planiranim proizvodima intelektualnog rada i aktivnostima diseminacije i kontrole kvaliteta. Predstavljeno je trenutno stanje u sistemu školstva i organizacija nastavnog procesa u Srbiji, Portugaliji i Slovačkoj. Posebna pažnja je posvećena diskusiji o izradi priručnika za dodatnu nastavu u kom će učenicima biti približen ketering biznis kao grana ugostiteljstva i ketering usluga u sistemu stručnog obrazovanja i obuka. Partneri Srednje ekonomske škole Sombor na ovom projektu su škola Agrupamento de Escolas de Barcelos (Portugal) i Stredna odborna škola (Slovačka). Projektne aktivnosti se realizuju u periodu od 01. oktobra  2019. godine do 30. septembra 2021. godine. Projekat je podržan kroz Erasmus+ program.