PROJEKT „CATERERS ON THE RUN“ ODŠTARTOVAL PARTNERSKÝM STRETNUTÍM V PORTUGALSKU

 

1. nadnárodné stretnutie partnerov projektu „Caterers on the Run“ sa uskutočnilo v dňoch 4. – 6. 12. 2019 v meste Barcelos v Portugalsku. Počas stretnutia sa partneri dozvedeli podrobnosti o projektových aktivitách, plánovanom intelektuálnom výstupe, pláne šírenia výsledkov projektu a činnostiach kontroly kvality. Na stretnutí sa diskutovalo o súčasnej situácii vo vzdelávacom systéme a organizácii vyučovacieho procesu v Srbsku, Portugalsku a na Slovensku. Osobitná pozornosť sa venovala  návrhom a predstavám o príručke pre ďalšie vzdelávanie. V rámci vytvorenej príručky sa študentom v systéme odborného vzdelávania a prípravy poskytne viac informácií o podnikaní v oblasti pohostinských a stravovacích služieb. Partnermi Strednej ekonomickej školy Sombor v tomto projekte sú Agrupamento de Escolas de Barcelos (Portugalsko) a Stredná odborná škola pod Banošom 80, Banská Bystrica (Slovensko).