Výstupy

 

  • Výsledkom projektu „Caterers On The Run“ je vypracovanie príručky popisujúcej kroky gastronomického podnikania ako súčasti odvetvia pohostinstva s neustále  rastúcim dopytom.
  • Očakávané výsledky projektu sú posilnenie a zlepšenie spôsobilosti učiteľov odborných predmetov na školách stravovacích a podnikateľských služieb, aby mohli žiaci prostredníctvom ďalšieho vzdelávania získať vedomosti a zručnosti, ktoré im uľahčia prácu a poskytnú im lepšie šance na nájdenie zamestnania, alebo začatie podnikania. Tiež budú schopní preklenúť rozdiely v ponuke a dopyte na trhu práce a poskytovať informácie o stravovacích službách organizáciám a inštitúciám, ktorých záujmy sú vzdelávanie, pohostinstvo, podnikanie a právne predpisy.

 

PRIROČNIK

Catering v pohybe – PRENOS PRIROČNIKA JE POPOLNOMA BREZPLAČEN