INFORMÁCIE O PROJEKTE:

Cieľom projektu „Caterers On The Run“ je upevňovať a zvyšovať  kľúčové kompetencie študentov v oblasti vzdelávania a v oblasti OVP prostredníctvom rozvoja strategických partnerstiev. Projekt je zamerný aj na rozvíjanie a zvyšovanie odborných kompetencií učiteľov odborných predmetov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom projektu je podporovať zakladanie a internacionalizáciu vzdelávania, implementácia stratégií OVP.

 

                                            UČ SA VIAC

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERI:

Do projektu sú zapojené tri stredné odborné školy: Stredná ekonomická škola Sombor zo Srbska ako koordinátor projektu, Strategickí partneri v projekte sú školy: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS z Portugalska, Stredná odborná škola Pod Bánošom 80, Banská Bystrica zo Slovenska

 

                                                 UČ SA VIAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

Očakávané výsledky projektu sú: posilnené a zlepšené kompetencie učiteľov OVP v pohostinských a podnikateľských službách, nové získané vedomosti a zručnosti študentov v oblasti stravovacích služieb. Nové vedomosti a  zručnosti  im poskytnú väčšie šance na uplatnenie san a trhu práce, rozbehnutie vlastnej podnikateľkej činnosti, čím podporia ďalší rozvoj trhu práce.

 

                                             UČ SA VIAC