Partneri

 

STREDNÁ EKONOMICKÁ ŠKOLA SOMBOR

 

 

Apatinski put 90,  25000 Sombor, Republic of Serbia

telephone 025/421-217  fax 025/430-780

email sekretar@ekonomskaso.edu.rs  

 www.ekonomskaso.edu.rs

Stredná ekonomická škola v Sombore vznikla v roku 1888. Po sérii reforiem a zmene systému stredoškolského vzdelávania má škola od marca 1993 názov Stredná ekonomická škola Sombor. Študenti sa vzdelávajú v dvoch oblastiach: ekonómia, právo, administratíva a obchod, pohostinstvo a cestovný ruch. Škola odborne vzdeláva a pripravuje kvalifikovaných mladých ľudí, ktorí spĺňajú požiadavky trhu práce v súlade s európskymi normami práce a ďalšieho vzdelávania. Začiatkom školského roku 2018/2019 škola oslávila 130. výročie svojho vzniku. V posledných rokoch sa škola aktívne zapájado všetkých oblastí školského života, reforiem odborného vzdelávania a aktívne spolupracujeme s médiami.  Škola realizuje niekoľko projektov, ktoré majú veľký význam pre rozvoj a zlepšovanie výučby, cezhraničnú spoluprácu, multikulturalizmus a toleranciu. Na vzdelávaní a výchove sa podieľa 66 učiteľov a traja odborní spolupracovníci. V škole sa vyučuje v srbskom a maďarskom jazyku.

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

 

 

Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica, SLOVAKIA

telephone/fax +421 48 4724514 – secretariate

website: www.sosbanbb.sk

https://www.facebook.com/SOŠ-Pod-Bánošom-80-298306413548689/timeline/

e-mail: sos@sosbanbb.sk

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Novovzniknutá Združená stredná škola sa v septembri 2008 premenovala na Strednú odbornú školu. Hlavným poslaním školy je vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. Po zamatovej revolúcii v roku 1989 sa škola zmenila na centrum rozvoja vidieka a agroturistiky. Stala sa jedinou včelárskou školou na Slovensku. Medzinárodná vzdelávacia spoločnosť (IES, Londýn) ho hodnotí ako vysoko erudovanú a profesionálne riadenú inštitúciu. Naši absolventi sa teda stanú podnikateľmi na vidieku, ktorí budú vedieť spravovať krajinu v rámci agroturistiky a poskytovať služby pre rozvoj vidieka. V potravinárstve sa snažíme zachovať tradičné chute našich výrobkov, odolať ére polotovarov a zmesí. I keď sa novým technológiám nebránime, tradičná chuť v našich výrobkoch nemôže chýbať. Takto prispejeme k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík, čo je jedným z hlavných faktorov pre rozvoj turistiky vo všeobecnosti..

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS

 

 

Avenida João Paulo II

Tel: 937 705 160  Fax: 253 809 368

e-mail secretaria@aebarcelos.pt

Página Inicial

Agrupamento de Escolas de Barcelos was born on 4 July 2012, due to the unification of Abel Verzim School and Barcelos Secondaryschool. It is about an Union of schools with an important dimension, with the implantation in an extended area of Barcelos District, in the two banks of the Cávado river, and it gives an educational response to student people from Barcelos urban area to Póvoa de Varzim and Esposende's district borderline. The area of influence of the Union is felt deeply in the communities of Barcelos, Arcozelo, Vila Fresquinha, Barqueiros, Cristelo, Faria, Fornelos, Gilmonde, Milhazes, Paradela, Vila Seca and Vilar de Figos but it is extended through traditional strength previous to hara been composed, across all communities of Barcelos, in particular those communities set close to Cávado river. The Agrupamento de Escolas de Barcelos with students between 3 and 18 years of age. We have 2400 students and 260 teachers. Have Kingarden, primary school and secondary sechool. Barcelos School Union realized in the last 10 years, different European projects in the field of Comenius, Leonardo da Vinci, Individual Mobility of Student, Comenius Assistent and Continuing Training of Teachers. The Internationalization of the Union's students is a strong point of its citizenship and it contributes for the improvement of its development and for the lengthen of its interventation in the world and employment. For the teachers, we recognize the importance of an enduring bringing up to date of them, in this way, it supports the access in the way of the continuous training. In this way we motivate the participation in actions of training, the regularity of seminars and courses of scientific and pedagogical kind which allowed teachers to appreciate professionally and improve their performances