Školenie „Cukrárske a pekárske produkty v cateringu“

 

V rámci projektu „Catering on the run“, za účasti Strednej ekonomickej školy Sombor, číslo zmluvy 2019-1-RS01-KA202-000847 a financovaného z Európskeho programu vzdelávania ERASMUS+, sa na Slovensku uskutočnil vzdelávací program „Cukrárske a pekárske produkty v cateringu“.

Strednú ekonomickú školu zastupovali jej profesori: Melita Danilović, Bojan Subotić a Marija Šijan.

Cieľom vzdelávacieho programu bol rozvoj odborných profesijných kompetencií. Účastníci získavali zručnosti aj v oblasti pečenia a zdobenia pekárskych a cukrárskych výrobkov pre moderné stravovacie účely.

Hostiteľom vzdelávacieho programu bola Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, Slovenská republika.

Školenie sa uskutočnilo  24. – 27. augusta 2021. Zúčastnili sa ho učitelia troch partnerských škôl. Učitelia hostiteľskej školy, našej školy a partnerskej školy Agrupamento de Escolas de Barcelos, Portugalská republika.

Okrem teoretických a praktických workshopov zameraných na pekárenské a cukrárske aspekty stravovania sa účastníci zoznámili s kultúrnymi aspektmi Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice, ktoré sú zaradené do programu svetového dedičstva UNESCO.