Správa z tréningovej aktivity konanej na Slovensku v rámci projektu „Cateringové služby“, číslo zmluvy 2019-1-RS01-KA202- 000847

 

Partnerská organizácia Stredná odborná škola Pod Banošom v Banskej Bystrici zorganizovala a uskutočnila tréningovú aktivitu s názvom „Cateringové služby“. Aktivita sa konala od 21. do 25. marca 2022. Účastníkmi aktivity boli učitelia a žiaci zo Strednej ekonomickej školy v srbskom Sombore a zo strednej školy v Portugalsku s názvom Agrupamento de Escolas de Barcelos.

Cieľom aktivity bolo pripraviť rôzne druhy jedál, charakteristické pre cateringové služby, podľa príručky vytvorenej počas implementácie projektu. Žiaci a učitelia si počas tréningovej aktivity zlepšili a zdokonalili odborné kompetencie v tejto oblasti.

Okrem tréningových aktivít mali žiaci možnosť navštíviť kultúrne a historické pamiatky Banskej Bystrice a okolia.