ZÁPISNICA Z ON-LINE STRETNUTIA

 

V utorok 18. mája 2021 sa konala online schôdza, ktorej sa zúčastnili účastníci projektu Caterers on the run z Portugalska, Slovenska a Srbska.

Témou stretnutia boli aktivity plánované na najbližšie obdobie. Dôraz sa kladie na mobilitu v rámci projektu a na intelektuálny výstup. Účastníci diskutovali o problémoch, ktroré bolo v rámci projektu vyriešiť.

Na základe vymenených informácií a pri zohľadnení epidemiologickej situácie ktorá sa stabilizuje – bol navrhnutý plán mobility a zosúladené termíny jednotlivých aktivít. Účastníci si vymenili poznatky a skúsenosti týkajúce sa najmä intelektuálneho výstupu, osvedčených postupov, ktoré budú prospešné pre ostatných účastníkov.