MONITOROVACIA NáVŠTEVA NáRODNéHO AGENTúRY PRE Erasmus+ Srbsko

 

V piatok 26. februára 2021 zástupcovia nadácie Tempus – Erasmus Office Serbia navštívili Strednú ekonomickú školu v Sombori v rámci monitorovacej návštevy  projektu „Caterers On the Run“ (2019-1-RS01-KA202-000847).Účastníci diskutovali o aktivitách projektu, ktoré sa realizovali doteraz.

Diskutovali aj o získaných výsledkoch, výzvach, ktoré sa počas projektu vyskytli spolu s implementovanými riešeniami, ako aj o obsahu, prostriedkoch a dynamike aktivít, ktoré budú v rámci projektu realizované.

Podľa prezentovaných výsledkov projektu predpokladáme pozitívne hodnotenie dosiahnutých výsledkov. Tiež očakávame návrhy na zlepšenie kvality a efektívnosti projektu, zabezpečenie dostatočnej informovanosti širokej odbornej i laickej verejnosti a širšiu uplatniteľnosť výsledkov projektu.