ONLINE STRETNUTIE PROJEKTOVýCH PARTNEROV

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu COVID-19 sa 9. februára 2021 uskutočnilo online stretnutie projektových partnerov. Stretnutie bolo organizované s využitím platformy Microsoft Teams.

Cieľom stretnutia bolo stanovenie plánu a prípravy na realizáciu projektovej aktivity Transnational Training, Teaching and Learning (LTT) na Slovensku, v Srbsku a Portugalsku, ako aj výmena názorov na spôsoby a metódy učenia pomocou rôznych digitálnych technológií a nástrojov.

Cieľ stretnutia bol splnený. Bol prijatý plán implementácie výcviku LTT a tiež došlo k výmene poznatkov o spôsoboch a metódach učenia pomocou rôznych digitálnych nástrojov.