Záverečnú konferenciu projektu Erasmus+ „Caterers On the Run“ (2019-1-RS01-KA202-000847) v Dida Hornjak Salaš, Sombor.

 

Stredná ekonomická škola v Sombore zorganizovala 27. júla 2022 záverečnú konferenciu projektu Erasmus+ „Caterers On the Run“ (2019-1-RS01-KA202-000847) v Dida Hornjak Salaš, Sombor.

Partnermi projektu boli Stredná odborná škola Pod Banošom 80, Banská Bystrica (Slovensko) a Stredná škola „Agrupamento de Escolas de Barcelos“, Barcelos (Portugalsko).

Program konferencia pozostával z dvoch častí. Na úvod člen projektového tímu, Bojan Subotić, profesor Strednej ekonomickej školy v Sombore, oboznámil účastníkov konferencie s cieľom projektu. Vo svojej prezentácii informoval o vzdelávacích aktivitách – tréningových programoch organizovaných pre učiteľov a o workshope pre študentov.

Okrem zástupcov z partnerských škôl sa konferencie zúčastnili kolegovia zo Srbska a zahraniční hostia. Bolo nám veľkou cťou privítať kolegov zo stredných škôl zo Severného Macedónska, Chorvátska, Maďarska a prezentovať im intelektuálne výstupy projektu prostredníctvom manuálu „Catering services“.

Našimi hosťami boli aj podnikatelia, ktorí sa v druhej časti konferencie zapojili do panelovej diskusie. Moderátorka panelovej diskusie, Sanja Ferenčević – pedagogička zo Strednej ekonomickej školy Sombor, vyzvala účastníkov diskusie,  aby pomenovali  výzvy na svojom pracovisku. Dospelo sa k záveru, že každý problém treba považovať za výzvu. K riešeniu problémov je potrebné pristupovať kreatívnym spôsobom a tak byť o krok vpred pred konkurenciou.