O PROJEKTU

 

Ugostiteljstvo je grana privrede svake države koja se u protekloj deceniji globalno kontinuirano i naglo razvija. Samim tim su obrazovni profili ugostiteljstva sve traženiji, međutim u većini slučajeva obrazovni programi za ove struke ne prate prohteve tržišta rada dovoljnom brzinom. Iz tih razloga se javlja potreba da se ključne kompetencije osnovnog i kontinuiranog strukovnog obrazovanja osnaže kroz dodatne obuke.

Cilj projekta „Ketering usluga“ je da kroz razvijanje strateških partnerstava dalje jačamo ključne kompetencije učenika u inicijalnom i kontinuiranom VET obrazovanju, razvijamo profesionalne kompetencije nastavnika stručnih predmeta u VET obrazovanju i da podržimo postavljanje i implementaciju strategija VET-a.

U projektu učestvuju tri škole stručnog obrazovanja, Srednja ekonomska škola Sombor iz Srbije, kao koordinator projekta, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS iz Portugala i Stredna odborna skola iz Slovačke kao strateški partneri u projektu.

Sve tri škole imaju neke od ključnih kompetencija neophodnih za izradu priručnika „Ketering usluga“, te kroz primenu svojih osnovnih i praktičnih znanja mogu obučiti druge dve škole i izraditi segmente priručnika iz svojih oblasti kompetencija.

Rezultat ovog projekta „Ketering usluga“ je da se izradi priručnik u kom su predstavljeni koraci ketering biznisa, kao grane ugostiteljstva za kojom je sve veća potrražnja.

Očekivani ishodi projekta su da se osnaže i unaprede kompetenicje nastavnika stručnih predmeta u školama ugostiteljskih i preduzetničkih profila, da se učenicima kroz dodatnu nastavu omogući da steknu znanja i veštine koje će im olakšati i pružiti bolje šanse u pronalaženju posla ili pokretanju sopstvenih biznisa, da se smanji jaz u ponudi i potražnji na tržištu rada, kao i da se ustupe informacije o ketering usluzi organizacijama i institucijama čije su interesne sfere obrazovanje, ugostiteljstvo, preduzetništvo i zakonodavstvo.