KONTAKT

 

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA – SOMBOR

Apatinski put 90, 25000 Sombor, R.Srbije

Telefon: 025/421-217

Faks: 025/430-780

Koordinator projekta: Emina Esapović, Melita Danilović

Administrator sajta: Nemanja Vukadinović