ИЗВЕШТАЈ О САСТАНКУ НА ДАЉИНУ

 

У уторак, 18.5.2021. одржан је састанак на даљину, коме су присуствовали учесници пројекта Caterers on the run из Португалије, Словачке и Србије. .

Тема састанка се односила на активности које су планиране за скору будућност. Акценат је стављен на мобилност у оквиру пројекта и на интелектуални аутпут. Учесници су разменили и изазове са којима се суочавају везано за пројекат.

На основу размењених информација, а узевши у обзир епидемиолошку ситуацију која се стабилизује-сачињен је план мобилности и усклађени су термини обука. Учесници су разменили идеје везане за интелектуални аутпут, посебно је истакнут пример добре праксе који ће бити од користи осталим учесницима.