MONITORING POSETA NACIONALNE ERASUMS+ KANCELARIJE ZA SRBIJU

 

U petak 26.februara 2021. godine predstavnici Fondacije Tempus – Erazmus+ kancelarije za Srbiju, posetili su  Srednju ekonomsku školu Sombor sprovodeći  monitoring posetu projekta “Caterers On The Run” (2019-1-RS01-KA202-000847).

 

Razgovaralo se o aktivnostima realizovanim do sada i o njihovim rezultatima,  izazovima na koje je projekat naišao, načinima na koje ih je prevazišao,  kao i o sadržajima, načinima i dinamici realizacije aktivnosti koje treba da uslede u nastavku realizacije projekta.

Na osnovu prezentovanih rezultata, učesnici u projektu Ketering usluga očekuju od strane evaluatora pozitivnu ocenu kao i smernice koje će projekat učiniti boljim i efikasnijim, a rezultate vidljivijim i šire primenljivim.