ODRŽAN ON-LINE SASTANAK PARTNERA NA PROJEKTU

 

Dana 09 ferbruara 2021.godine održan je sastanak projektnih partnera na mreži koristeći Microsoft Teams platformu, zbog aktuelne situacije izazvane pandemijom korona virusa COVID-19.

Cilj sastanka bio je utvrđivanje plana i pripreme za sprovođenje projektne aktivnosti transnacionalna aktivnost osposobljavanja, podučavanja i učenja (LTT) u Slovačkoj, Srbiji i Portugalu., kao i razmena ideja o načinima i metodama učenja korišćenjem različitih digitalnih alata.

Cilj sastanka je postignut, dones je plan realizacije LTT obuka i razmenjena su znanja o načinima i metodama učenja korišćenjem različitih digitalnih alata.i postavljana je osnova za sprovođenje obuke transnacionalna aktivnost osposobljavanja, podučavanja i učenja (LTT).